tempel-hoofd-lens01

Specialist in contactlenzen

Tempel Optometrie & Audiologie in Ermelo is dé specialist op het gebied van contactlenzen! Naast 'gewone' lenzen (hard/zacht, dag/maand etc.) kunnen wij ook medische contactlenzen aanmeten.

Soms kunt u geen gewone contactlenzen (meer) dragen of heeft u speciale contactlenzen nodig. Tempel Optometrie & Audiologie kan u hierbij van dienst zijn. Een bekend voorbeeld van een aandoening waarbij therapeutische lenzen kunnen helpen, is keratoconus. Bij deze aandoening wordt het hoornvlies langzaam dunner en vindt er een kegelvormige vervorming plaats, waardoor de gezichtsscherpte wordt aangetast. Speciale contactlenzen kunnen het zicht in zo'n geval sterk verbeteren! Wij kunnen uw ogen screenen in een optometrisch onderzoek om te zien of speciale lenzen voor u zouden kunnen helpen.

Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden zijn of wilt u graag een optometrisch onderzoek ondergaan om uw ogen helemaal te laten screenen? Wij zijn u graag van dienst in onze winkel, maar als u zeker wilt weten dat we tijd voor u hebben, dan kunt u het best telefonisch een afspraak maken via 0341-552090.

Lees meer over onze andere contactlenzen:

daglenzen Multifocale lenzen
Harde lenzen Cilinder
Maandlenzen Nachtlenzen

Top